Bestyrelse

Formand: Sten Bo Andersen Mobil. nr. 21734437

Kasser: Kjeld Outzen. Mobil. nr. 20748363

Sekretær: Anders Schildt. Mobil. nr. 41582037

Best. Medlem: Gert Carlsen. Mobil. nr. 40847053